maandag 2 april 2012

Mindfulness@work

Mindfulness is niet zo ingewikkeld, het kan elke dag en op ieder moment. Dus ook...of liever gezegd juist op het werk is aandacht voor het hier-en-nu heel belangrijk. Deze keer vijf tips die je direct kunt toepassen:

1. STOP
a. STOP waar je mee bezig bent:
Haal een paar diepe ademhalingen en ga met al je aandacht naar de gewaarwordingen bij je ademhaling. Dit helpt je om weer te verbinden met het hier-en-nu en schept afstand tussen je gedachten en je handelingen.

b. Observeer als een camera de situatie en vraag jezelf:
- Wat denk ik?
- Wat voel ik?
- Wat doe ik ?
- Wat zijn mijn intenties?

c. Vervolg je dag met dit nieuwe perspectief van aandachtige aanwezigheid.


2. Zorg voor lucht en ruimte tussen afspraken, al is het maar vijf minuten. Plan ook hier en daar een leeg halfuur in.

3. Reageer niet direct op een prikkel, maar neem een moment.... en kies je respons bewust.

4. Zeg niet meteen ja of nee als iemand je een verzoek doet. Vraag je af of je de belofte waar kunt maken. Duidelijk nee zeggen komt krachtiger over dan twijfelachtig ja zeggen en daar later op terugkomen.

5. Loop met aandacht naar de WC of naar de koffie-automaat. Niet piekeren, gewoon met al je aandacht bij iedere voetstap.Succes.....

maandag 26 maart 2012

Uitersten in balans

De dertiende maandag van 2012 is in volle gang. De lente verleidt ons met haar geuren en kleuren. Buiten is het heerlijk bijkomen van het uurtje dat ons gisteren zo plotseling is afgenomen.

De lente heeft de winter opgevolgd en zo heeft alles in de natuur een cyclisch verloop, beweegt zich van het ene uiterste naar het andere.

Zoals een pijl en boog: als de schutter de boog spant, komen de uiteinden steeds dichter bij elkaar. De smalle ruimte tussen boog en snaar wordt steeds breder. De snaar van de boog, die eerst slap was, raakt steeds meer gespannen.

Als de boogschutter de pijl loslaat, voltrekt zich het omgekeerde proces en verdwijnt alle spanning. Het is de weg van de natuur om spanning in ontspanning te veranderen, om te vullen wat leeg is, om een einde aan 'teveel' te maken.

Maar een maatschappij die is gebaseerd op materialisme en onderwerping van de natuur, gaat regelrecht tegen deze cycli in. Als een beetje goed is, moet meer nog beter zijn en absolute verzadiging het allerbeste.

Laten we ons oefenen om te leven naar de natuurlijke orde van de dingen. Anderen helpen, vriendelijk zijn, onzelfzuchtige toewijding leggen in wat we doen...

dinsdag 15 maart 2011

Maandag 14 maart

Hoe mindful is het om precies tien minuten voor het einde van deze dag een moment te nemen om er bij stil te staan? Deze maandag verdiende beter.
Terwijl aan de andere kant van de wereld geweld, angst, pijn en onzekerheid heersen en mensen rampspoed 'overleven', gleden bij mij de minuten als zand tussen mijn vingers door. Ik heb hard gewerkt, mezelf opgesloten in de blokhut in de tuin.
Vanmorgen optimistisch mijn sportkleren aangedaan omdat ik van plan was om even te gaan trainen. Ik zit nog steeds in mijn joggingbroek, maar bewogen heb ik niet.

Verspilling
Ik ben me vandaag vooral bewust van verspilling. Naast het gegeven dat ik mijn tijd niet goed heb besteed is er sprake van meer verspilling. Ik heb de ecologische voetafdruk-test gedaan van het WNF. Natuurlijk best voorspelbaar, maar toch vervelend dat er ook voor mijn type mens 2 aardbollen nodig zijn. Ik eet geen vlees, ik doe bijna alles met de fiets, maar toch...ik ben niet zo netjes met stroom & elektriciteit, ik ga op vakantie met het vliegtuig, ik eet dagelijks zuivel...

Dan verspilling van energie: mijn moeder belde en we belandden in een onduidelijk verbaal schaduwgevecht. Ergernis over en weer. Levensvervreemdende communicatie heet dat. Ik voelde me onrecht aangedaan en zij duidelijk ook.
Ik wil dergelijke communicatiepatronen zo graag doorbreken, maar je zit er in voordat je er erg in hebt. En het duurt toch wel weer even voordat je eruit kan..
Die verspilling daar ga ik mee aan de slag. No more waste.

Vanavond liep ik even naar de AH om kattenvoer te kopen. Toen zag ik de prachtige avond, ik hoorde de vogels zingen, zag de roze blauwe lucht, en de kinderen spelen op straat. Ik ging weer open voor het hier en nu.

Wat mij brengt op 'de oefening' van Stephen Levine 'nog een jaar te leven'.
De titel zegt precies wat het is. Levine was 58 jaar oud toen hij aan het experiment begon. Geinspireerd door de Dalai Lama die op zijn 58ste een verslaggever antwoordde dat hij zich ging voorbereiden op de dood. De interviewer vroeg hem daarom naar zijn gezondheid. De Dalai Lama antwoordde dat hij niet ziek was, maar dat zijn lichaam vergankelijk was.

Toen Levine dit hoorde, bedacht hij dat het voorbereiden op de dood eigenlijk iets heel natuurlijks is. Met behulp van dit boek kunnen mensen in een jaar ontdekken hoe ze voluit kunnen leven voordat ze sterven.

Dit experiment wil ik starten als mijn 43ste levensjaar begint (over zo'n 10 weken). Het leven is te mooi om ongemerkt voorbij te laten gaan.

Lees het interview met Stephen Levine:
http://www.personaltransformation.com/Levine.html

maandag 7 maart 2011

Sirenes buiten en binnen

Maandag is al in volle wasdom.
Wat een waanzinnig mooie maandag:
de zon schijnt en laat alles stralen.
De lucht een prachtig blauw podium.

De eerste maandag van de maand maart.
De sirenes hebben klokslag 12 weer geklonken.

Bij mij ging het alarm ook af vanmorgen.
Ik hoorde een negatieve boodschap.
En ik nam het persoonlijk.
Werd boos, ging me verdedigden,
en legde een onsje schuld bij de ander.

Tja, iets in mij voelde zich 'aangevallen'.
...als die ik kritiek denkt te horen,
gaat ze over tot de tegenaanval of
tot zelfverdediging.

Het gebeurt voor ik er erg in heb.
Een vlaag van energie stroomt door mijn lijf,
alle troepen worden in opperste staat
van paraatheid gebracht om mij te
verdedigen tegen de ander,
DE VIJAND!

Wat een waanzin....belofte hier en nu dat ik
dit niet meer laat gebeuren.
Dat het licht van de liefde mag schijnen
als ik spreek en als ik luister!

De mindful monday inspiratie van deze week is een gedicht
van Ruth Bebermeyer, 'Woorden als vensters of muren'

Woorden als vensters of muren
Ik hoor zo'n veroordeling in je woorden
ik heb het idee dat ik aan de kant word gezet,
maar voordat ik ga wil ik weten:
is dat echt wat je me wilt zeggen?

Voordat ik weerwoord geef
voordat ik gekwetst of bang reageer
voordat ik een muur van woorden opwerp
zeg me heb ik je goed verstaan?

Woorden zijn als vensters of als muren
ze veroordelen of bevrijden ons
Dat het licht van de liefde mag schijnen
als ik spreek en als ik luister


Er zijn dingen die ik wil zeggen
die zo belangrijk voor me zijn.
Maar help me daarbij,
als mijn woorden ontoereikend zijn.
Als je denkt dat je tekort bent geschoten
dat ik niet langer om je geef,
luister dan alsjeblieft door mijn woorden heen
naar de gevoelens die we delen.

Ruth Bebermeyer

maandag 28 februari 2011

"Wherever you are, be all there" Jim Rohn

STOP! Waar zit je?
Stop 3 minuten met wat aan het doen bent.
Wees je helemaal bewust van jezelf, van je lijf in de ruimte.
Waar zit je adem? Welke gevoelens zijn er, welke gedachtes....

...180 seconden voorbij?

Denk nu eens even terug: hoe ben jij vandaag begonnen?
Open, nieuwsgierig, benieuwd, fris? Ontspannen of als een veertje?
Met verwachtingen van de week? Plezierige of onplezierige?
Met zin of tegenzin? Laat het me weten, ik ben benieuwd!

Deze maandag 28 februari 2011 is in alle opzichten een bijzondere maandag.
In Amsterdam beginnen na een week vakantie de scholen weer. Veel mensen zijn even weg geweest. We moeten 'opnieuw' beginnen. Eigenlijk is dat elke maandag zo.

Voor de een betekent dat ontvankelijk of met frisse zin, voor de ander met tegenzin, spanning misschien zelfs een beetje angst. Het hangt helemaal af van
de bril waardoor je naar de 'wereld' kijkt.

Meer dan 90% van de tijd bewegen we ons onbewust van het hier en nu...
Heb je nog even tijd? Test dan hier je oplettendheid:
http://www.zenmoments.org/awareness-test/

Mindful Monday inspiratie
"The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past,
worry about the future, or anticipate troubles,
but to live in the present moment wisely and earnestly"
-- Buddha

zaterdag 26 februari 2011

Geluk is een kwestie van aandacht

Wij ervaren de wereld met onze zintuigen. Zien, Horen en Voelen zijn dominant.
Wist je dat gedachten ook zintuiglijk worden voorgesteld?  

Probeer je eens iets voor te stellen...merk je dat je alleen met Zien, Horen en Voelen een gedachte kunt hebben?. 


Zintuiglijke mogelijkheden
We hebben Zien, Horen en Voelen (ZHV). Voeg daar nu twee andere zintuiglijke onderscheidingen aan toe: Breed/Smal en Intern/Extern. Je zintuiglijke mogelijkheden zijn nu met factor 4 toegenomen!


Brede en smalle gewaarwordingen
Onze hersenen hebben twee volledig gescheiden neurologische structuren voor het verwerken van brede gewaarwordingen en smalle gewaarwordingen.

Zo bevatten onze ogen twee soorten lichtreceptoren: staafjes en kegeltjes.
De kegeltjes worden gebruikt voor het smalle, geconcentreerde zicht.  De staafjes voor het brede, perifere zicht.

Ons gehoor deelt geluid ook in naar breed en smal. Denk aan gesprekken tijdens een rumoerig feestje. Je kunt je aandacht helemaal richten op een stem en de omgevingsgeluiden als het ware 'uitzetten'. Je kunt ook het geluid van de hele kamer horen.

Er zijn fundamenteel verschillende soorten van waarneming, dus ook verschillende soorten gedachten. 

Interne en externe gewaarwording
Onze huid de grens tussen interne en externe gewaarwordingen. 
Wat we buiten ons huidoppervlak voelen, wordt als extern beschouwd.
Wat we binnen onze huidgrens voelen ervaren we als intern. 

Hetzelfde is het met herinneringen of voorstellingen. Die voelen we intern. 
Wat we buiten ons zelf zien of horen beschouwen we als extern. 

Gedachten over het verleden of de toekomst (niet NU) worden alleen
voortgebracht door interne aandachtspunten.

Pijn en Plezier
Meestal wordt pijn als een smalle ervaring waargenomen.
We weten precies waar het pijn doet. Plezier, algemeen welbevinden en ontspanning worden als heel breed en verspreid ervaren. Je kunt pijn enorm verlichten door je aandacht van VIS (voelen, intern, smal) naar VEB (voelen, extern, breed, zie grafiek boven) te verplaatsen.

Geluk is een kwestie van aandacht
Als je weinig plezier of voldoening ervaart, ben je waarschijnlijk niet zo goed in VIB. De zintuiglijke vaardigheid voor deze gevoelens is 'onderontwikkeld'.
De ervaring van geluk is het beleven van de aandachtspunten VIS en VIB.
En de ervaring van ongelukkig wordt ervaren als XIS.

Wat is jouw favoriete aandachtspunt?
Van de twaalf aandachtspunten heeft iedereen een favoriet.
Neem een paar minuten. Ga naar elk van de aandachtspunten (denk aan dingen die alleen mogelijk zijn in dat aandachtspunt). Ontdek de punten die het makkelijkst voor je zijn. En ontdek welke het moeilijkste zijn.

Dit artikel is gebaseerd op: href="http://www.navaching.com/hawkeen/atten.html"

Trainen
Ben je geïnteresseerd in het uitbreiden van jouw mentale mogelijkheden?
Je kunt dit onder meer doen door specifieke opdrachten uit te voeren op de verschillende aandachtspunten. Maar ook via Open Focus Training.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het ontwikkelen van je aandacht?
Neem dan contact met mij op via 06-28 90 2558 of mail mij op katja@coach-approach.nl